Litt historie

Såner skolekorps sin historie
       
Såner skolekorps ble stiftet på Såner Skole 13. mars 1953. Under finner du referat fra stiftelsesmøte for Såner skolekorps foreldreforening.

(direkte skrevet Såner skolekorps protokoller ført i pennen av Lars Bylterud ifølge Pål Engeseth)

Det begynte med at en i det første styret 17 mai 1952 tok med seg nogen gutter til Moss. Det var antagelig synet av guttemusikkorpsene som satte tankene i gang om å få istand noget lignende her i hjembygda. Nok om det mannen stoppet ikke med dette, han snakket med guttene, gjorde dem interessert. Mannen og guttene reiste da hjem igjen og det blev ikke bare med de tankene han hadde fått på Moss. Han snakket videre så med foreldrene så med guttene og dette resulterte i at det i oktober 1952 blev kjøpt 4 klarinetter. Fire gutter begynte da å ta undervisning på disse i Moss. Siden har snøballen rullet til vi frem til stiftelsen virkelig har fått et guttemusikkorps og en foreldreforening i bygda. Mannen som gjorde de første tiltak er Anton Borgerud.

13. mars 1953 ble det innkalt til konstituerende møte på Såner skole. Før denne denne tid var utsendt trykket innbydelse til foreldre i bygden til sammenkomst på Såner skole den 7. mars samme år. Her blev skolebestyrer Birger Østby valgt til å redegjøre de før utarbeidede planer og lover for Såner skolekorps og foreldreforening. Disse blev samtidig vedtatt uten dissens. Deretter kom forslag til styre i begge.

Ordfører Brevig var tilstede og gav i sine alltid velvalgte ord sin begeistring tilkjenne for dette gode tiltak, dog uten å love noget direkte når det gjaldt den økonomiske støtte. Videre holdt vi kaffepause med dertil hyggelig pasiar. Deretter fikk vi musikk av Osvald Seljevik og frue. Tilslutt fortalte Seljevik om andre guttemusikkorps han hadde innøvd, om arbeidet med disse og om forskjellige pussige episoder der kom til.

Korpsets første formann het Paul Kristiansen. Sekretær var Manger Lindegård.

Dessverre foreligger det ikke selvstendige styrereferater for Såner skolekorps fra starten. Opplysningene om stiftelsen og korpsets første måneder er derfor basert på protokollen til Såner skolekorps foreldreforening.

Det første styret i Såner skolekorps ble valgt slik:

 • Paul Kristiansen, formann
 • Anton Borgerud, nestformann
 • Jens Iversen, kasserer
 • Birger Østbye, styremedlem
 • Skarender, styremedlem
 • Leif Tegneby, styremedlem
 • Manger Lindegård sekretær*

* Manger Lindegård falt fra og ble etter kort tid suplert med Lars Bylterud som ny sekretær uten stemmerett i styret.

Valg av foreldreforening.

Så på møte den 13 mars blev de virkelige valg foretatt. Dette fikk følgende utfall:

 • Manger Lindegård formann*
 • Lars Skøien nestformann *
 • Fru Rut Borgerud kasserer
 • Fru Martha Ånerud styrem.
 • Fru Maren Tegneby styrem.
 • Lars Bylterud sekretær

* Lars Skøien fungerte som formann mesteparten av det første året. Kontingenten i 1953 for medlemmer av gutta i Såner skolekorps var kr. 5,-

Såner skolekorps første arrangementskomité:

 • Fru Solveig Skøien formann
 • Fru Henriksen Åmodt
 • Fru Solveig Jakobsen
 • Fru Gunvor Eriksen
 • Fru Dagny Borge
 • Fru Ragna (Tegneby) Vandrås
 • Fru Rut Kristiansen
 • Just Juberg
 • Rolf Hansen

På første møte tegnet 61 sig som medlemmer i foreldreforeningen. Styret forsetter å tegne medlemmer.  Kontingenten  for medlemskap i foreldreforeningen var kr. 2,- for enslige og kr. 2,- for mann og kone. Man vurderede en videre om å holde basar. Denne blir på Elverhøy lørdag 18 og søndag 19 april, med avslutning og trekning på Solhøy lørdag 25 april.

Dernest besluttedes å gå til anskaffelse av uniformer. Likeledes sette fortgang på dette så guttene kunde få sin uniform til den 17de mai første år.

Det neste møte møte blev holdt 9 april også på Såner skole. Dette møte populært kaldt ”uniformsmøte”. Vel var det skaffet tilbud fra Stor. Ro. fas. på stoff og man enedes tilslutt å benytte en herre blå gabardin nr 502-52. Videre ble man enig om å benytte en type uniform som har ført dobbeltspent jakke. Og efter en del debatt festedes man sig ved båtlue. Jakke og lue betaler korpset. Benklederne blir å betale av foreldrene.

Basaren 18 og 19 april på Elverhøy og 25 april på Solhøy fikk meget god tilslutning. Vi hadde fått samlet 50 til dels meget verdifulle gevinster som alle var gave. Basaren gikk for sig på den måte at der kun benyttes gjennemsganglodder. Styret og gutta i korpset hadde for øvrig solgt lodder i ca. 14 dager og her viste serlig en, enn fabelaktig tone til å få prakka lodder på folk. Dette viser for en interesse der legges for saken.

Som adgang tok man en krone og for denne fikk man et gjennemgangslodd. En videre var det tombola og aftentrekninger. Som unnerholdning servertes fin sang og musikk. Tilslutt viste resultatet seg å bli en netto på snaue fem tusen kroner.

Så oprandt 17de mai dog ikke akurat med det været vi hadde ønsket oss, men det bedret sig heldigvis utover dagen. Det var nok ganske mange både foreldre og barn her i Såner som hadde været meget spendte til denne 17de mai. Den første utløsning på spenningen fikk de som hadde mødt opp ved Hølen skole kl ¼ 10. Her var gutta i Såner skolekorps med blankpussede horn på plass i sine nye vakre uniformer, og det er ikke godt å si hvem som var stoltest enten gutta eller foreldrene og de som hadde været med på å få korpset i stand. Et skjøndt syn var det å se gutta marsjerte til gudstjeneste i Såner kirke.

Den anden utløsning for spenningen og ikke den mindte fikk vi efter gudstjenesten da skolekorpset stilte opp på kirkebakken og under sin dirigent Siljevik`s ledelse gav sin aller første opptreden. Det kan trygt skrives efter denne at det gikk udmerket og tenk bare efter ca 1½ måneds øvelse. Om eftermiddagen spilte korpset i Son for et meget lydhørt publikum. Begeistringen var stor for de unge musikanters prestasjoner.

Om aftenen var foreldre og intereserte inbudt til sammenkomst på Såner Skole. For anledningen var skolestuen sers vakkert pyntet, den gav en riktig feststemning. Sogneprest Skjærsvik med frue og skolestyrets formann Hr. Solie var spesielt innbudt. Skolekorpsets formann Paul Kristiansen ønsket velkommen. Han bad oss komme ut så skulde korpset spille litt igjen, og vi frydet oss for å høre dem , de fikk da også sin velfortjente aplaus. Før vi gikk inn igjen blev flagget senket for denne 17de mai mens korpset stod i giv akt. Da vi så kom inn fikk vi av skolestyrer Østby en film som fengslett oss en 20 minutters tid. Videre var det kaffepause hvor man lot sig de gode smørbrød og kaker smake. Deretter kom Solie på talerstolen. Han hadde regnet med å bare været privatmann i dag. Men litt av nysjerihet hadde han motatt innbydelsen og syntes det var litt av et eventyr da han fikk se å høre hvor langt vi var kommet med korpset. Han lovet også at det fra hans side skulde bli gjort vad gjøres kunde når det gjalt det økonomiske. Derefter talte sognepresten til gutta og oss og fortalte tilslutt spøkefult om stortromma. Så fikk vi nogen musikknumre av vår dirigent og frue. Tilslutt ble han av formannen overrakt en vakker blomsterbuket for sitt oppofrende arbeide. Vi reiste da hjem med følelse av å hatt en hyggelig dag.

Onsdag 14. oktober 1953 ble Såner skolekorps innmeldt i Østfold krets av Norges Musikkkorps forbund.

Søk
Driftes av Styreportalen AS