Øvinger

Korpset øver på Brevik skole i Son på onsdager. 

Aspiranter

Det første året i korpset er man aspirant. 
Aspirantene øver sammen en gang i uken og har individuelle timer på kulturskolen. 

Juniorer

Andre året i korpset spiller man i juniorkorpset. Noen velger å være juniorer i to år. 
Fellesøving med juniorgruppa 1 gang pr. uke, musikantene har individuelle timer på kulturskolen. 

Hovedkorpset

Etter juniorkorpset går man over i hovedkorpset. Hovedkorpset har felles øvelse en gang i uken. 
Musikantene i hovedkorpset har individuelle timer på kulturskolen. 

Ekstra øvinger

Korpset arrangerer ekstra øvelser og seminarer. Vanligvis har vi seminar i forbindelse med distriktsmesterskap og høstkonsert. 
Medlemmer får beskjed om ekstraøvelser i Spond. 


Søk
Driftes av Styreportalen AS